elastolan logotypelastolan logotyp
elastolan logotyp
Ledande tillverkare av formgjuten polyuretan

Vi satsar stort för framtid och miljö!


Vi har förnyat vårt system ”Elathane” eftersom det inte är bra för varken oss eller miljön. Elathane är samlingsnamnet för våra slitstarka polyeterpolyuretaner och det kommer självklart att leva vidare, men i en miljövänligare tappning.
En komponent i systemet finns upptagen på REACH lista och är nu förbjuden f o m november 2017. Denna kedjeförlängare/härdare är vanlig i många polyuretaner och erbjuder utmärkta egenskaper, men är tyvärr farlig att hantera. Det är endast själva tillverkningsprocessen som har berörts av denna komponent, ej färdigreagerade produkter i polyuretan.
Efter mycket förberedande arbete kan vi nu möta framtidens krav och samtidigt driva vårt förebyggande miljöarbete framåt.
Vårt gamla Elathanesystem är sedan 1 januari 2015 ersatt av helt nya material, fritt från denna komponent, men med fortsatt goda och unika egenskaper. Hårdhetsskalan har dessutom utökas till som mjukast 60 Shore A och upp till 75 Shore D.
Tidigare systemen startade på 80 Shore A, så även där breddar vi oss. Ni som använder något av dessa material, Elathane 80A till 95A och Elathane 58D till 73D, kan beröras av förändringen. De nya ersättningsmaterialen är fullt likvärdiga eller bättre.
Nya materialet går under benämningarna Elathane A4 och  Elathane C3 följt av hårdheten. Tekniska datablad skickas på begäran
"Elastolan följer inte utvecklingen - Vi leder den"
Vi vågar påstå att vi har Nordens modernaste maskinpark!
Våra blandningsmaskiner har många möjligheter att processa olika material med olika additiv såsom färg och andra tillsatser. Svart, Röd och Gul är standardfärger som alltid finns att tillgå men många andra färger kan ordnas på begäran.